Стартира пилотно обучение на тема „Въвеждане на организационни иновации чрез коучинг подход“

  • Post category:News

През месец февруари 2020 г. екипът на европейския проект FLOURISH „Улесняване на организационните иновации”, (http://flourishproject.eu/), стартира пилотно обучение. Проект FLOURISH  (реф. №: 2018-1-BG01-KA202-048014) е финансиран по програма Еразъм+, КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и е отличен с награда за качество.

Курсът FLOURISH е разработен с цел подкрепа на малките и средни предприятия, търсещи нови източници на растеж чрез организационни иновации. Обучението има за цел да подпомогне развитието на малките и средни компании, прилагайки авторски модел, разработен от португалската Асоциация по креативност и иновации (www.apgico.pt). Моделът се състои от 5 етапа като всеки от тях ще бъде обект на отделна сесия в рамките на обучението:

+ Диагностика на състоянието на организацията

+ Обучение на вътрешно организационни фасилитатори

+ Организиране на фирмен форум

+ Изпълнение на проекти

+ Оценяване на резултатите

Обучението е подходящо за мениджъри от средно ниво, ръководители на екипи и технически експерти, както и всеки друг служител, който би желал да подпомогне развитието на своята организация.

Участието в обучението е напълно безплатно!

Всички участници ще получат сертификат от обучението.

Конкретните умения, които обучението ще ви помогне да подобрите, са: диагностициране на проблеми, фасилитиране на малки и големи групи, лидерство, управление на промяната, аналитично мислене, креативност.

Обучението ще се проведе в гр. София в рамките на 5 сесии в периода 7-21.02.2020 г.

Първата сесия ще се състои на 07.02.2020 г. в Хотел Централ София, бул. „Христо Ботев“ № 52 от 16:00 ч.

Ако проявявате интерес да се включите в обучението или желаете да научите повече подробности, моля да се свържете с нас на посочените контакти: