HomeNews

Национално събитие Sparking Innovation, в рамките на проект InnoSpark

На 29.09.2017г. в Best Western Plus City Hotel, гр. София, се проведе Националното събитие „Sparking Innovation“ по проект INNOSPARK - „Стимулиране на умения за креативност и иновации в сектора на ИКТ”.  To бе част от заключителния етап от изпълнението на проекта, осъществен в рамките на програма Eразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

В първата част на конференцията бяха представени основните продукти, разработени от партньорския екип през двугодишния период на изпълнение на проекта: Ситуационен доклад, Тест за самооценка на креативността, Наръчник за стимулиране на творческото мислене и иновациите в ИКТ и Сборник с добри практики и иновации.

Споделяне на опита и добри практики за стимулиране на креативността и иновациите в българска ИТ компания – това беше основната тема, дискутирана във втората част на събитието. Специален гост бе г-н Милен Пенин, който сподели с присъстващите опита и техниките, които се прилагат в неговата фирма за стимулиране на креативността  на служителите й.

  В заключителната част на конференцията се проведе игра под формата на загадки, чрез които участниците можеха да тестват своите умения за наблюдателност, логическо мислене, креативност и др.

Общо около 30 души взеха участие в конференцията, като сред тях имаше представители на IT компании, професори и студенти в сферата на ИКТ и  други сектори, управители на компании от различни сектори на икономиката и други заинтересовани страни.

Събитието приключи с награждаване на печелившите от играта гости, връчване на сертификати на всички участници и коктейл.

      

  

                   

« Back