HomeNews

„Предложения и стратегии за жени предприемачи

В периода 24-27 януари 2017 г. в град Стамболийски се проведе обучение по проект  № 2015-1-IT02-KA204-014787 "Предложения и стратегии за жени предприемачи - Pro.Women”, организирано от Европейски център за качество ООД в сътрудничество с Бюро по труда Родопи – филиал Стамболийски. Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм+, като стартира на 01.09.2015 г. и е с продължителност 24 месеца. Изпълнява се в партньорство на 8 организации от 8 европейски страни: Италия, Испания, Гърция, Кипър, Хърватска, България, Македония, Литва.

Участници в обучението бяха 23 представители на целевата група на проекта - жените с деца, които търсят професионална реализация и са изправени пред предизвикателството да намерят работа и да съвместяват професионалния и семейния живот. Проектът предлага подкрепа за повишаване на техните умения за намиране на подходящи решения като развитие на предприемачество, в частност  стартиране бизнес от дома.

В рамките на обучението по основни бизнес умения участниците бяха запознати с темите еко-кетъринг, зелен уеб маркетинг и разработване на бизнес план.  Беше организиран уъркшоп по скрапбукинг, декупаж и фелтинг, по време на който участниците изпробваха различни техники за изготвяне на семейни албуми, декоративни предмети и за работа с вълна. Беше представена и създадената по проекта онлайн обучителна платформа: https://ka2prowomen.jimdo.com/e-learning-platform/, където могат да бъдат намерени всички обучителни модули, разработени по проект Pro.Women.

В рамките на проекта е предвидено провеждане на мобилност в Атина, Гърция с участието на представители от целевата група, показали най-добри резултати в обучението. По време на това събитие участниците в проекта от различни страни ще имат възможност да обменят опит и впечатления и да представят свои идеи за развитие на собствен бизнес от дома.

Предстои разработването на Наръчник, в който ще бъде описан цялостният процес по изпълнението на проекта, реализираните дейности в страните на партньорството, опитът на преките участници в тях. Резултатите от изпълнението на проекта ще бъдат представени по време на финалната конференция в Италия през юли 2017 г.

Реализацията на настоящия проект ще осигури условия за личностна и професионална реализация на жените-майки, като ще им позволи да придобият и подобрят своите социални, езикови, междукултурни и професионални умения в посока развитие на собствен бизнес от дома. Посредством дейностите за разпространение по проекта, натрупаният опит ще се предаде на всички онези, които искат за развият предприемаческа дейност като подходяща и ефективна стратегия за справяне с настоящата икономическа криза.

В качеството си на партньор от българска страна е Европейски център за качество ООД. За повече информация за проекта и за предстоящи събития, моля посетете интернет адрес: http://ecq-bg.com или ни потърсете на следните контакти: +359 2 971 89 30; office@ecq-bg.com.

« Back