HomeNews

Заключителна конференция по проект I-CREATE „Пакет обучителни материали за развитие на креативността и иновациите в малки и средни предприятия“

На 18.09.2013г. в хотел Шератон се проведе заключителната конференция на проект I-CREATE „Пакет обучителни материали за развитие на креативността и иновациите в малки и средни предприятия“. Събитието бе част от заключителния етап от изпълнението на проект I-CREATE, осъществен в рамките на Програма „Учене през целия живот” 2007-2013, Леонардо да Винчи, мярка Трансфер на иновации.

На събитието бяха представени основните продукти, разработени от екипа по проекта през двегодишния му период на изпълнение: Наръчник по креативност и иновации; Инструмент за самооценка и уеб сайт.

Сред гостите на конференцията бяха представители на организациите-партньори в проекта от Австрия, България, Ирландия, Испания и Словакия. Общо около 80 души взеха участие в конференцията като сред тях имаше представители на образователни институции, агенции за подбор и обучение на персонал, кариерни центрове, управители на компании от различни сектори на икономиката, оперативни мениджъри, ръководители на отдели Човешки ресурси и други заинтересовани страни.

Не по-малко интересна бе втората част от програмата – работният семинар, на който на практика бяха демонстрирани техниките за креативност Сенат и Брейнсторминг (Мозъчна атака).

Събитието приключи с награждаване на гостите на конференцията, които бяха успели да разрешат задачите за размисъл, предоставени заедно с информационния пакет. Наградите бяха осигурени от партньорите по проекта, като всеки подари нещо традиционно за своята страна.

http://www.ecq-bg.com//thumbs/DSC01121_643.JPG  http://www.ecq-bg.com//thumbs/DSC01214_646.JPG

http://www.ecq-bg.com//thumbs/DSC01134_644.JPG   http://www.ecq-bg.com//thumbs/DSC01263_648.JPG

http://www.ecq-bg.com//thumbs/DSC01258_647.JPG  http://www.ecq-bg.com//thumbs/pic_1_649.jpg

http://www.ecq-bg.com//thumbs/DSC01288_650.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

« Back